Hvordan måler man temperatur?

Fakta

 • Den normale kropstemperatur afhænger af hvor den måles og varierer fra 37,1ºC i endetarmen til 36,6ºC i øret og 36,4ºC i munden
 • Temperaturen varierer hen over døgnet med laveste temperatur om morgenen og højeste om aftenen
 • Ægløsning og fysisk aktivitet kan forhøje kropstemperaturen
 • Feber defineres som temperatur over 38°C målt i endetarmen
 • Den mest pålidelige temperaturmåling er i endetarmen. Temperaturmåling i mundhule og øre er mere upræcise og kan påvirkes af ydre faktorer

Måling af kropstemperatur er en vigtig oplysning, når man skal vurdere en syg person. Det er vigtigt at måle temperaturen, før man kontakter læge, hvis man har mistanke om en infektion. Dette gælder især hos børn. 

Hvordan reguleres kropstemperaturen?

Kroppens temperatur kontrolleres og reguleres af det termoregulatoriske center i hjernen (hypothalamus), hvor der modtages informationer fra såkaldte perifere termoreceptorer rundt om i kroppen og fra blodet i halspulsåren.

Under normale omstændigheder holdes kroppens kernetemperatur konstant, på trods af at temperaturerne i omgivelsernes ændrer sig. Denne regulering sker ved, at det termoregulatoriske center i hjerne tilpasser kroppens produktion af varme ved at frigøre varmen.

Hvad er feber?

Den normale kropstemperatur afhænger af målestedet. Kropstemperaturen varierer fra 37,1ºC i endetarmen til 36,6ºC i øret og 36,4ºC i munden. Temperaturen kan gennem døgnet variere noget med laveste temperatur om morgenen og højeste om aftenen. Ægløsning og fysisk aktivitet kan forhøje kropstemperaturen.

Feber defineres som temperatur over 38°C målt i endetarmen. Den mest pålidelige målemetode er temperaturmåling i endetarm. Øremålinger er mere upræcise og viser ofte lidt lavere temperatur. Temperaturen i mundhulen kan påvirkes af kolde og varme drikke.

Måling af temperatur i armhulen er upræcis og kan ikke anbefales.

Målemetoder

Andre kendte målemetoder er:

 • Pandetermometer, hvor kernetemperaturen beregnes ud fra hudens temperatur ved tindingepulsåren. Metoden er ikke så sikker som måling af endetarms temperatur 
 • Mundhuletermometer bruges f.eks. i USA, men mindre i Skandinavien. Målingerne er mere unøjagtige end målinger i endetarmen

 

 

Måleproceduren

Måling af temperaturen i endetarmen 

Termometeret føres ind i endetarmen i retning mod navlen. Det placeres 2-5 cm indenfor åbningen i ca. to minutter.

Fordele ved metoden

Det er den mest pålidelige målemetode

Ulemper ved metoden

 • Det tager lidt længere tid at måle temperatur i endetarmen end de andre steder på kroppen
 • Nogle oplever målingen som ubehagelig
 • Termometeret skal gøres rent efter brug - også selv om der anvendes et plastikhylster rundt om termometret

Det har tidligere været almindeligt at bruge kviksølvtermometre, men nu anbefales det at bruge elektroniske (digitale) termometre pga. bekymring for kviksølvforurening. Målinger med kviksølvstermometre og digitale termometre stemmer godt overens.

Måling af temperaturen i øret

På spidsen af øretermometerets side sidder en infrarød sensor. Sensoren registrerer varmestrålingen fra det væv, som sensoren peger mod. Trommehindetermometeret er beregnet på, at sensoren skal være rettet mod selve trommehinden og registrere strålingen fra denne. For at sikre sig, at sensoren er rettet mod trommehinden, kan man forsøge at rette øregangen ud ved at trække øret op og udad.

Fordele ved metoden

Fordele er, at temperaturmåling i øret er hurtig at udføre (tager nogle sekunder), er hygiejnisk og patientvenlig. Man sparer meget tid ved at måle temperaturen i øret i stedet for i endetarmen - f.eks. på store sygehusafdelinger.

Ulemper ved metoden

 • Ulempen er, at flere forhold kan påvirke målingen, f.eks. anatomiske variationer i øregangen og hårvækst i øregangen. Flere studier har fundet relativt dårlig overensstemmelse mellem gentagne målinger. Øretemperaturen synes at ligge lidt under temperaturen i endetarmen. Ved øremåling risikerer man at overse 3-4 ud af ti personer med feber målt i endetarmen
 • Der er således tvivl om, hvorvidt temperaturmåling i øret kan anbefales. Man anbefaler derfor at måle temperaturen i endetarmen, hvis man med sikkerhed vil fastlægge om en person har feber. Øremålinger kan dog anvendes, hvis man tager højde for, at temperaturmålingen kan være for lav

Måling af mundtemperatur

Mundtemperaturen måles i munden under tungen (sublinguallommen). Spidsen af termometeret føres ind under tungen, og munden holdes lukket. Man skal måle i minimum 3 minutter.

Fordele ved metoden

 • For nogen er det en mere acceptabel måde at måle temperaturen på end i endetarmen. Målemetoden er dog ikke lige så præcis som måling i endetarmen

Ulemper ved metoden

 • Ydre påvirkninger som drikke, mad og rygning kan påvirke den målte temperatur
 • Metoden er unøjagtig, hvis termometeret ikke holdes på plads under tungen under hele målingen
 • Usikkerheden ved målemetoden stiger ved høje temperaturer

Mest solgte produkter